Consultancy

Elke organisatie kent haar eigen cultuur. Met behulp van een audit gaan wij voor u na op welke wijze uw facilitaire organisatie het best tot haar recht komt.

In onze aanpak staan recente ontwikkelingen binnen het vakgebied zoals de beweging van beheer naar regie, kwaliteitsdenken, gastvrijheidconcepten, de inzet van single- en multiserviceprovidors en IFM ( integrated facility management) centraal.

Samen met u formuleren wij het facilitaire beleid, ontwerpen wij voor uw organisatie een passend besturingsmodel met bijbehorende organisatiestructuur. Daarnaast beschrijven wij het  communicatiebeleid met zowel de demandorganisatie als individuele interne klanten, de diensten en processen, en definiëren de outputspecificaties.
Daarbij wordt een weloverwogen keuze gemaakt welke facilitaire (regie) taken u zelf blijft uitvoeren en welke taken worden uitbesteed.

Ten slotte worden afgeleide afdelingsdoelstellingen, prestatie-indicatoren en service level agreements opgesteld. Indien van toepassing introduceren wij competentieprofielen voor de betrokken facilitaire medewerkers.

Om vervolgens de veranderingen te kunnen doorvoeren wordt gebruikt gemaakt van een transitiemodel.

Het advies wordt opgesteld door ervaren facilitaire managers die via de aangegeven systematiek, pragmatisch en op basis van “best practices” en benchmarking inzichtelijk maken op welke wijze de doelstellingen voor een succesvol facilitair bedrijf kunnen worden behaald. 

LAATSTE NIEUWS:

Schoonmaakconroles ( DKS/VSR)

Per september 2020 heeft S&PM haar activiteiten op het gebied van schoonmaakconroles ( DKS/VSR) overgedragen aan VFM facility experts www.vfm.nl . Aanleiding hiervoor is dat S&PM zich meer wil focussen op haar kernactiviteiten; facilitair advies en interim werkzaamheden.

INTERVIEW

Lees hier een recent interview met Rob Kotvis dat gepubliceerd werd in https://e-proqure.nl/de-professionele-ervaringen-van-rob-kotvis/

Nieuwe opdracht

In samenwerking met AIM4 voert S&PM een opdracht uit bij CRV. CRV is wereldwijd  marktleider op het gebied van Veeteeltveredeling. De opdracht betreft de aansturing en verdere professionalsering van de afdeling Facilities en Procurement.