Interim-management

Voor implementatie van eenmaal uitgebrachte adviezen heeft S&PM facilitaire interim-managers beschikbaar. Samen met u stellen zij een plan van aanpak op waarin duidelijke doelstellingen, heldere tijdsplanning en een communicatiematrix zijn opgenomen.

De deskundigheid van onze interim-managers ligt op het gebied van verandermanagement,  het outsourcen van ondersteunend personeel en de inkoop van facilitaire dienstverlening.

Tijdens een herstructurering is de interim-manager naast  de dagelijkse aansturing van uw facilitaire organisatie, verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie naar opdrachtgevers en de overige  “stakeholders”. Wij zorgen er voor dat “tijdens de verbouwing de verkoop gewoon doorgaat” zodat u zich kunt blijven focussen op uw primaire proces.

Onze interim-managers zijn tevens inzetbaar bij vacatures of tijdelijke afwezigheid van uw  facilitair management. Zij dragen zorg voor coördinatie en aansturing van uw ondersteunende diensten wat betekent dat uw primaire proces maximaal wordt ondersteund.

LAATSTE NIEUWS:

Nieuwe opdracht

In samenwerking met AIM4 voert S&PM een opdracht uit bij CRV. CRV is wereldwijd  marktleider op het gebied van Veeteeltveredeling. De opdracht betreft de aansturing en verdere professionalsering van de afdeling Facilities en Procurement.

Gemeente Krimpenerwaard

Onlangs heeft S&PM  de opdracht bij deze nieuw gevormde herindelingsgemeente verworven voor het uitvoeren van periodieke schoonmaak controles.