Opdrachtgevers

In de loop van de jaren heeft S&PM mogen werken voor een groot aantal bedrijven en instellingen. S&PM heeft bij verschillende opdrachtgevers bijgedragen aan de kwaliteit en continuiteit van facilitaire organisaties en diensten. Lees meer over onze opdrachten. 

Urenco, Almelo
Opzetten en managen van een nieuwe facilitaire organisatie

Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem
Consultancy ten aanzien van een verdere professionalisering van de facilitaire organisatie

Essent Nederland, Den Bosch
Invulling van meerdere managementfuncties ten behoeve van Essent Retail op het gebied van front-office dienstverlening en facturatie

ING Nederland
Uitvoering van kwaliteitsmetingen ten aanzien van front-office dienstverlening met behulp van Mystery Visits ten behoeve van de hoofdkantoorlocaties in Amsterdam e.o.

HVO Querido, Amsterdam
Consultancy ten aanzien van een verdere professionalisering van de facilitaire organisatie

Zuidzorg, Veldhoven
Ontwikkeling van een strategische planning en efficiencyverbetering voor de facilitaire organisatie

Dalkia Nederland, Rotterdam
Facilitair locatiemanagement voor meerdere klanten

KWF, Amsterdam
Uitvoering van interne telefonische bereikbaarheidsonderzoeken

Medisch Spectrum Twente, Enschede
Uitvoering van kwaliteitsmetingen ten aanzien van front-office dienstverlening met behulp van Mystery Visits ten behoeve van meerdere locaties in Enschede

Stadsdeel Amsterdam-Noord
Uitvoering van meerdere projecten waaronder de aanbesteding van de cateringdienstverlening en een evaluatie van het gemeentelijke aanbestedingbeleid en advies Afdeling Facilitaire zaken

Raad van State, Den Haag
Aanbesteding van de grondstoffen voor de cateringorganisatie

Diverse Gemeenten in West- en Midden Nederland
Uitvoering van VSR Schoonmaakcontroles

Provincie Utrecht 
Uitvoering van kwaliteitsmetingen ten aanzien van front-office dienstverlening met behulp van Mystery Visits ten behoeve van het Provinciehuis en training van de front-office medewerkers

Enexis BV
Begeleiding diverse projecten waar onder het outsourcingsproces van facilitaire organisatie

AAFM/Hayday
Diverse werkzaamheden ten behoeve van de afdeling Business Solutions

Woonzorgunie Veluwe
Strategische planning, aansturing en reorganisatie van de facilitaire organisatie

CRV
Aansturing en verdere doorontwikkeling van de facilitaire organisatie

PSI
Advies in diverse aanbestedingstrajecten